fredrik@kanalrens.net | (+47) 901 03 182

TØRRISRENS

TØRRISEN FJERNER FORURENSNINGER UTEN Å SKADE OVERFLATENE PÅ BRYTERE, PANELER, LINJER, RØR, LEDNINGER ELLER BELTER.

Hva er tørris?

Denne nye teknologien er raskt voksende verden rundt. Tørris systemet bruker små tørrispellets på størrelse med riskorn som skytes ut fra en jet dyse med trykkluft. Dette fungerer litt som sandblåsing eller høytrykks vann og damp sprengning, med overlegne resultater.

Tørris blir produsert fra flytende kuldioxid. Det flytende kuldioxid blir utvidet i en spesialmaskin under atmosfærisk trykk og under denne prosessen blir kudioxiden endret fra flytende form til en form for pellets. Disse pelletsene blir presset gjennom en dyse, hvor pelletsen blir omdannet til tørrispellets (Co2).

RENS MED TØRRIS
Rens med tørris er raskere og mer grundig enn rengjøring for hånd. Tørrisblåsing er den miljøriktige rensemetoden der tørris er blåsemiddelet. Blåsing med tørris er en praktisk og effektiv rensemetode.

Tørrisen fjerner forurensninger uten å skade overflatene på brytere, paneler, linjer, rør, ledninger eller belter. Rensemetoden reduserer eller eliminerer behovet for farlige løsemidler. Tørrisblåsing erstatter kjemiske og løsemiddelbaserte midler og manuell skraping.

HVORFOR BRUKE DENNE METODEN?

Overflatene blir helt rene og dette resulterer i færre rengjøringssykluser og mindre nedetid på produsjonsutstyr og overflater.

 

Maskinene kan rengjøres på plass. Tørrisblåsing er en tørr prosess som krever minimalt med demontering som betyr mindre nedetid på maskinparken og rask gjennomføring av jobben.

KAN BRUKES PÅ EL-MOTORER OG TEKNISKE ANLEGG
Tørrisrengjøringen vil ikke skade underlaget/ overflatene og kan trygt brukes på elektriske komponenter. Tørrisen er ikke strømførende og kan utføres i el skap med spenningen på. Det er derfor mulig med tørrisrensing å rense direkte på el- motorer og tekniske anlegg som elektriske og hydrauliske komponenter. Under en rengjøringsprosess ved tørrisblåsing forekommer det ingen form for vann, og det kan derfor ikke skje kortslutninger av ledninger, da tørrisen fordamper når den treffer overflaten.
INTET SEKUNDÆRT AVFALL Å RYDDE OPP

Dette er besparende grunnet ekstra opprydningsarbeid som igjen resulterer i økte kostnader på jobben.

 

Utstyret kommer til i trange rom, og steder der mange andre metoder og utstyr ikke kan benyttes. Det er en miljøvennlig metode som oppfyller forskriftsmessige krav. Overflatene blir desinfisert etter behandlingen. De utførende arbeiderne blir ikke utsatt for eksponering av kjemikalier, samtidig som denne metoden ikke er så arbeidskrevende som tradisjonelle rengjøringsmetoder.

REN NOK FOR NÆRINGSMIDDELINDUSTRIEN

Tørrisblåsing er et overlegent alternativ til sandblåsing, løsemidler, vann, damp, håndrengjøring, kjemikalier og slipemidler. Sandblåsing meisler bort forurensningen ved at sandkorn graver seg inn i overflaten. Dette resulterer i slipte overflater som kan få riper og merker. Tørrisblåsingen derimot løfter forurensningen bort fra overflaten og skaper minimalt med riper og merker.

 

Tørris som materiale er luktfri, giftfri og ikke brennbar.

SPESIELLE EGENSKAPER

Tørrisblåsing har vist seg å være en effektiv metode for fjerning av muggsopp i infiserte områder i bygninger. Metoden gjør det mulig å rense bygningsoverflater for muggsopp uten bruk av kjemikalier. Alternativet til tørrisblåsing er ofte å fjerne hele bygningsdelen, eller å bruke meget sterke kjemikalier. Dersom de bærende konstuksjoner skal fjernes, innebærer dette normalt en totalrenovering eller nedrivning av bygningen. Med tørrisblåsing kan muggsopp på alle tilgjengelige meterialoverflater renses, og det er mulig å bevare og bruke de viktigste bygningsdelene og installasjoner.

 

Tørrisblåsing har en fordel fremfor andre rensemetoder, da den kombinerer mekanisk rensing med en drepende effekt. De voldsomme kuldepåvirkningen fra tørrisen (- 79° C) gjør at infiserte områder av muggsopp elimineres effektivt vekk fra området, samtidig virker de små tørrispelletsene slik at den rensede overflaten blir steril og ren.

 

En annen fordel med denne prosessen er sublimering. Ved kontakt med overflaten av trykket sublimerer tørrisen som er prosessen fra å gå direkte fra faststoff til gass uten å gå gjennom den flytende fase. Ved å gjøre dette utvider tørrisen seg over 500 ganger.

 

Tørrispellets trenger inn i sprekker og eksploderer når de utvider seg til gass. Pelletsen fordamper som CO2 gass ut i atmosfæren med en gang den treffer overflaten. Det blir ingen type avfall igjen, kun det meterialet (smusset) som skal fjernes.

Tørrisblåseren er en blåsemaskin som buker tørris pellets som blåse materiale. Pelletsen blir akselerert av trykkluft til supersonisk hastighet og påført det skitne materialet med en blåsepistol.

FORDELER MED TØRRIS
 • Ingen bruk av fuktighet:
  Tørrisen fordamper som CO2- gass ut i atmosfæren, kort nedetid av maskiner, ingen korrosjon av materiale.
 • Ingen slitasje eller erosjon:
  Pelletsen sliter ikke på overflaten til materialet, bevarer utsyret, lengre levetid.
 • Ingen demontering av maskiner:
  «Clean in place» , redusert nedetid, ingen skade på utsyr.
 • Ingen kjemikalier, ingen blåsematerialer(e.g. sand), ikke skittvann:
  Miljøvennlig, trygt, kan bruker der vann, sand etc. ikke et tillatt.
BASERT PÅ TRE EFFEKTER
 • Mekanisk rengjøring:
  Tørrispelletsen blir blåst ut av pistolen i så stor hastighet at den hamrer mot overflaten.
 • Rengjøring med temperatur:
  Den kalde temperaturen til tørrisen (-79 grader C) forårsaker et mikrotermisk sjokk som sprekker opp og fjerner materiale som eksempelvis fastbrent fett og tyggegummi.
 • Rengjøring ved sublimering (eksplosjon):
  Pellets trenger inn i sprekker og eksploderer når de utvider seg til gass (utvider seg 500 ganger).

 

Dette er et unikt instrument i rengjøringssammenheng, og kan rengjøre materiale som ellers ville være umulig å få fjernet.

Har du noen spørsmål?

Sjekk vår FAQ, eller ta kontakt med oss på telefon eller e-post. Vi er allsidige i våre prosjekter og tilbyr våre tjenester som en solid og erfaren aktør i dagens marked.