fredrik@kanalrens.net | (+47) 901 03 182

STORKJØKKEN OG RESTAURANTER

VÅRE ETABLERTE RENGJØRINGSMETODER FJERNER FETT OG BRANNFARLIGE RESTER FRA INNSIDEN AV KJØKKENHETTE, KANALER, OG AVTREKKSVIFTEN.

Tjenester for storkjøkken og restauranter

Vi blir ofte kontaktet av fortvilte retauranteiere som er plaget med dårlig trekk i kjøkkenhetten. Dette er som regel forårsaket av flytende og fastbrent fett som lagrer seg i kjøkkenhetten og i kanalene. Dette fører til at viftene ikke lenger fungerer som de skal, og de er meget brannfarlige. Det viser seg å være svært krevende å fjerne dette fettet ved skraping og vasking da det har brent seg fast i flere lag over ofte lang tid. Det er fullt mulig å løse dette problemet, men vi ser at den mest effektive metoden for å fjerne slikt fastbrent fett er ved hjelp av tørrisblåsing eller skumrens.

Vask av kjøkkenhette og filter er viktig for å opprettholde et optimalt avtrekkssystem for stekeplater, frityr og andre apparater i kjøkkenet. Kjøkkenpersonalet må følge egne rutiner for vask av filter og kjøkkenhette da utvendig vask av kjøkkenhetten anses som det viktigste tiltaket for å forhindre brann i ventilasjonsanlegget. Matos og fett vil passere filter og legger seg som et tykt lag på innvendige overflater i ventilasjonskanalene. Ved en brann antennes dette belegget og brenner videre inn i kanalsystemet. Ved en brann vil ventilasjonskanalene oppnå høy temperatur og kan selvantenne brennbart materiale.

RENS AV VENTILASJONSANLEGG

Vårt firma har de siste årene spesialisert seg på rens av slik ventilasjon i restauranter og storkjøkken. Arbeidene som utføres er rens av avtrekkskanaler, vifter, aggregater, kjøkkenhetter og viftemotorer. Riktig utført rens av kjøkkenvifte, avtrekks- og kanalanlegg er avgjørende for ytelsen og sikkerheten. Brannfaren er stor der kjøkkenventilasjonen ikke blir rengjort regelmessig. Vi vil understreke viktigheten av jevlig rens som brannforbyggende tiltak i restaurant og storkjøkken.

FORDELER MED PROFESJONELL RENGJØRING

Rutinemessig og profesjonell rengjøring av kjøkkenventilasjon har følgende fordeler:

 

  • Minimere produktkontaminering
  • Bedre helsestandard for kjøkkenpersonale
  • Forbedret arbeidsmiljø for kjøkkenpersonale
  • Forbedret ventilasjon for røyk- og luktutvinning
  • Overholdelse av lokale og nasjonale brannkrav
  • Minimere energiforbruket på viftemotorer og aggregater
  • Motorer får lengre levetid

 

Vi gir uttalelser dersom vi avdekker feil ved anlegget.

GOD ERFARING

Våre etablerte rengjøringsmetoder fjerner fett og brannfarlige rester fra innsiden av kjøkkenhette, kanaler, og avtrekksviften. Dette sikrer at gjeldende krav overholdes.

 

Våre medarbeidere har god erfaring på dette området, og er opptatt av å dokumentere arbeidene som blir utført med før- og etter bilder. Dette sikrer at kunden får visuell oversikt over kvaliteten på arbeidet som er utført. Vi har utvikletet et eget rapporteringsverktøy for å dokumentere fettavleiringer, enkel planlegging, samt sporing av jobbkvaliteten.

Har du noen spørsmål?

Sjekk vår FAQ, eller ta kontakt med oss på telefon eller e-post. Vi er allsidige i våre prosjekter og tilbyr våre tjenester som en solid og erfaren aktør i dagens marked.