fredrik@kanalrens.net | (+47) 901 03 182

SKUMRENS

VI BENYTTER OFTE SKUMRENS SOM METODE, DA VI HAR ERFART AT TRADISJONELL BØRSTING KOMBINERT MED KJEMIKALIER OG SPESIALSKUM GIR BEST OVERFLATE BEHANDLING.

Skumrens

Den nye generasjonen rørvaskemaskiner benytter pneumatisk roterende motorer og oppvarmet skum. Skummet som benyttes dekker innvendige overflater i ventilasjonsanlegget og løser opp fett og olje ansamlinger. Med kraftige børster og sterkt alkalisk skum blir fett og olje oppløst og tappes ut av kanalene via drensplugger som monteres inn i kanalnettet.

Vi benytter ofte skumrens som metode, da vi har erfart at tradisjonell børsting kombinert med kjemikalier og spesialskum gir best overflate behandling. Utstyret er lett å tilpasse ulike kanalnett og det blir av den grunn også besparende for kunden.

EN AV DE BESTE METODENE

Skumrens har vist seg å være blant de beste metodene på markedet, da børster kommer bedre til i kanalsystemet enn ved tørris blåsing. Nedsmussede kanaler og ventilasjonsanlegg er en brannrisiko for bygget og omgivelsene. Rens av kanaler kan ofte være krevende da tilkomst til kanalnettet i et bygg ofte er vanskelig og utfordrende. I noen tilfeller må flere rensemetoder kombineres. Skummet som benyttes er et utprøvd og patent beskyttet produkt som har fått mye oppmerksomhet i Europa og USA for sine unike egenskaper.

Har du noen spørsmål?

Sjekk vår FAQ, eller ta kontakt med oss på telefon eller e-post. Vi er allsidige i våre prosjekter og tilbyr våre tjenester som en solid og erfaren aktør i dagens marked.