fredrik@kanalrens.net | (+47) 901 03 182

PRIVATPERSONER

FOR BEBOERE I ENEBOLIGER, REKKEHUS OG LEILIGHETER SOM HAR INSTALLERT VENTILASJON I BOLIGEN ER DET VIKTIG Å VEDLIKEHOLDE SYSTEMET FOR Å OPPRETTHOLDE ET GODT INNEKLIMA.

Tjenester for privatpersoner

For beboere i eneboliger, rekkehus og leiligheter som har installert ventilasjon i boligen er det viktig å vedlikeholde systemet for å opprettholde et godt inneklima. Dersom noen i husstanden lider av allergi, konstant forkjølelse eller bihuleproblemer kan det være hensiktsmessig å få luftkvaliteten inspisert. Dette for å fjerne støv og andre skadelige partikler fra ventilasjonsanlegget. Vi utfører også reparasjoner av vifter og utskiftning av hele ventilasjonsanlegg.

Ren luft i hjemmet er veldig viktig dersom du ønsker et sunt inneklima. Med vår rengjøringstjeneste, vil du være i stand til å føle forskjellen. Ventilasjonsbransjen anbefaler i dag at luftkanalene hjemme eller på arbeidsplassen bør rengjøres regelmessig for å ha optimalt utskiftning av luft og et godt inneklima.

VIKTIGHETEN AV Å RENSE VENTILASJONSANLEGG

Det stilles ulike krav til hyppigheten av å rense et ventilasjonsanlegg. Dette avhenger av hva boligen brukes til, og størrelsen på ditt hus eller din leilighet. I følge Byggforsk SINTEF anbefales renseintervall på private boliger minimum hvert 5. år. Dagens boliger er svært tette og krever god ventilasjon for å sikre et godt inneklima. Et ventilasjonsanlegg som ikke blir rengjort kan etter noen år redusere effekten med 50% eller mer!

 

40% av Norges befolkning plages av astma og allergi. Når vi vet at vi puster inn 15.000 liter luft i døgnet, er det lettere å forstå hvor viktig det er med ren inneluft. Vinterstid plages mange av svært tørr luft. Astma- og allergi kan ofte relateres til for dårlig inneklima, noe som igjen ofte fører til hodepine og at man føler seg uopplagt. Statistikken viser at nordmenn tilbringer omtrent 90% av tiden innendørs. Med grunnlag i dette kan man lett forstå hvor viktig det er med god ventilasjon i boligen.

VÅR ARBEIDSPROSESS

Vi vil undersøke hver del av ventilasjonssystemet, og vil diskutere eksisterende problemer og løsninger med deg. Når inspeksjonen er ferdig vil vi rense systemet ved hjelp av tilpasset utsyr. Vi vil fjerne alle ventiler, rengjøre dem grundig og tilbakestille dem for deg. Dersom luftekanalene i ditt hjem aldri har blitt renset, vil vårt team kutte tilgang i rør og sette inn inspeksjonsluker i kanalnettet der det er behov for det.

VEDLIKEHOLDSARBEID OG TØMRERTJENESTER

Som byggmesterbedrift kan vi i tillegg tilby det meste innen vedlikeholdsarbeid og tømrertjenester. Vi tilbyr uforpliktende befaring på dag- og kveldstid, og kan levere skriftlig prisoverslag på kort tid. Ved behov kan vi etter nærmere avtale ta støvmålinger og videoinspeksjon av luftkanalene.

Har du noen spørsmål?

Sjekk vår FAQ, eller ta kontakt med oss på telefon eller e-post. Vi er allsidige i våre prosjekter og tilbyr våre tjenester som en solid og erfaren aktør i dagens marked.