fredrik@kanalrens.net | (+47) 901 03 182

INDUSTRI

UNNGÅ POTENSIELLE PROBLEMER I PRODUKSJONEN OG DRIFTSTANS MED FOREBYGGENDE VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING AV VENTILASJONEN.

Tjenester for industri

I alle våre prosjekter jobber vi tett med hver kunde for å forstå din bedrift og etablere en plan for å fullføre prosjektet med minimale forstyrrelser for bedriften og anlegget, samt deres ansatte. I arbeidsprosjekter med større bedrifter arbeider vi ofte på natten eller når bedriftene har driftsstans i produksjonen.
INDUSTRI / FABRIKKER

Unngå potensielle problemer i produksjonen og driftsstans med forebyggende vedlikehold fra vårt firma. Vi tilbyr ventilasjonsrens og rens av produksjonsutstyr. Våre fagfolk har opplæring og erfaring med å takle selv de mest krevende renseprosjekter. Spesialutstyr og riktig bruk av teknikker gir oss kompetanse til å administrere og beherske tøffe rengjøringsoppgaver.

 

Vi er opptatt av å jobbe i tett relasjon med våre kunder for å forstå deres bedrift slik at vi kan lage en fremdriftsplan for å fullføre prosjektet med minimale forstyrrelser for bedriften, anlegget og de ansatte. I samarbeidsprosjekter med større bedrifter arbeider vi ofte på natten, eller når bedriftene har stans i produksjonen.

NÆRINGSBYGG

Gang på gang ser vi bedrifter som forsømmer sine ventilasjonsanlegg. Bedriften har et ansvar overfor sine medarbeidere ved å skape et godt inneklima som igjen er med på å skape trivsel på arbeidsplassen og senket sykefravær. De ansatte kan merke symptomer som konsentrasjonsproblemer, hodepine, tretthet, øyeirritasjoner, husproblemer mm.

 

Et rent ventilasjonsanlegg er mer effektivt og øker samtidig levertiden på komponenter i anlegget.

EN ØKENDE BEKYMRING OM RISIKOEN VED BRENNBART STØV

I de seneste årene har det vært en økende bekymring om risikoen ved brennbart støv. Fine støvpartikler generert fra produkter som tre, metall, korn, kjemikalier, plast, papir og visse tekstilmaterialer legger seg på produksjonsutstyr og skaper brannfare. I noen tilfeller kan slikt støv føre til branner. Mange produsenter og bransjen for øvrig har revidert og utvidet sine direktiver for å hindre denne faren.

 

Vedlikeholdspersonell i industri og bedrifter kontakter ofte sine underleverandører og entreprenører når problemer oppstår på arbeidsplassen.

ET RENT VENTILASJONSANLEGG

Et rent ventilasjonsanlegg er mer effektiv og øker også levetiden på komponenter i ventilasjonsanlegget. Vårt firma har flere faste kunder der vi samarbeider med og tilrettelegger renseintervaller gjennom årlige serviceavtaler. Vi arbeider med anleggsledere, samt produksjonsledere for å eliminere drifts- stans og andre produksjonsproblemer.

 

Vi tilbyr ventilasjonshygiene til alle typer ventilasjonsanlegg, dvs. rengjøring, vedlikehold og sanering av støv og uønskede partikler fra mekanisk og balansert ventilasjonsanlegg.

 

Vi kan også gi en detaljert video eller digital fotografisk undersøkelse av ventilasjonsanlegget, inkludert en skriftlig rapport som fremhever tilstanden av renheten i anlegget.

SERVICEAVTALER

Vi har samarbeid med mange ventilasjonsentreprenører som bruker oss i sine serviceavtaler. Vi har også per dags dato flere bedrifter som velger å knytte seg direkte til oss for regelmessige service avtaler.

 

Vår kompetanse strekker seg fra rens av ventilasjon til bytte av deler i anlegg og reparasjoner av komponenter.

 

Ta kontakt med oss for nærmere informasjon om hva en slik avtale kan innbære.

Har du noen spørsmål?

Sjekk vår FAQ, eller ta kontakt med oss på telefon eller e-post. Vi er allsidige i våre prosjekter og tilbyr våre tjenester som en solid og erfaren aktør i dagens marked.