fredrik@kanalrens.net | (+47) 901 03 182

ENTREPRENØRER

VI SAMARBEIDER MED FLERE ENTREPRENØRER PÅ MARKEDET. VED OPPFØRING AV NYBYGG BLIR VI OFTE KONTAKTET I FORBINDELSE MED FERDIGSTILLING OG OVERLEVERING.

Tjenester for entreprenører

Vi samarbeider med flere entreprenører på markedet. Ved oppføring av nybygg blir vi ofte kontaktet i forbindelse med ferdigstilling og overlevering. Det fremkommer ofte behov for rengjøring av ventilasjonsanlegg før overlevering til byggherre. Det samler seg ofte smuss og byggstøv i ventilasjonsanlegget under arbeidene, og det stilles egne krav til målinger for å få godkjente verdier. Vi utfører støvprøver før og etter rens, og dokumenterer rensearbeidene med bildedokumentasjon i tillegg til en egen sluttrapport.

Vi påtar oss også reparasjoner og mindre utskiftninger av ventilasjonssystemer i forbindelse med rensearbeidene. I tillegg til dette kan vi utføre oppgaver innenfor tømring.

Vi stiller gjerne opp til en uforpliktende befaring og gir skriftlig pristilbud innen kort tid dersom ønskelig.

RENS AV VENTILASJON I NYBYGG

Under en byggeprosess har de ulike aktørene hver sin fremdriftsplan. Byggeprosessen i dag er preget av tidspress der alle er opptatt av å følge sin fremdrift til rett tid. Dette kan skape utfordringer der vi ser at ventilasjonsanleggene i flere tilfeller blir nedsmusset av byggestøv. Ved overlevering er det ihht. «RTB håndboken» fra RIF 2. utgave 2007 et krav knyttet til renhet i kanalene. Dette kravet kvalitetssikres ved egne målinger av støvmengde i anlegget. Dersom prøvene underkjennes blir vi ofte kontaktet for å utbedre dette gjennom en ventilasjonsrens. Det blir i denne sammenheng foretatt målinger før og etter en renseoperasjonen slik at bygget kan overleveres ihht. gjeldene forskrifter.

RENS AV VENTILASJON ETTER REHABILITERINGSARBEIDER

I forbindelse med renovering og rehabilitering av bygg kan det oppstå noen utfordringer knyttet til de ulike ventilasjonsanleggene. Dette dreier seg ofte om ombygging av eksisterende kanalnett der kun deler av anlegget skal skiftes ut. Det kan også handle om rens av kanaler i etterkant av renovering av enkelte boenheter. Et kjent problem knyttet til dette er ofte at nye kanaler blir skjøtet på de eksisterende hovedkanalene. Dersom det ikke gjennomføres en rens av de gamle kanalene før anlegget settes i gang vil byggestøv og gammelt smuss føres inn i det nye anlegget. Dette er spesielt viktig da nye anlegg ofte har økt trykk og dermed løsner gammelt smuss periodevis som ellers ikke ville funnet veien ut i anlegget.

RENS AV VENTILASJON ETTER BRANN

Ved brann og sotskader i ventilasjonsanlegg tror ofte entreprenørene at det meste av ventilasjonskanalene må rives. Vi utfører rens av slike kanaler ved hjelp av ulike metoder, og kan ofte redde deler av systemet. Vi kan være behjelpelige med å skifte ut de delene som har vært utsatt for høy temperatur under branntilløpet. På denne måten vil vi sikre at ventilasjonsanlegget er tilfredsstillende renovert, samtidig som det vil være økonomisk besparende for entreprenøren.

 

I kanalnett som fortsatt har røyklukt etter en ventilasjonsrens kan vi benytte andre metoder som eksempelvis overflatebehandling av innvendige flater for å fjerne lukten.

RENS AV BYGNINGER MED STRENGE KRAV TIL HYGIENE

Bygninger med strenge krav til hygiene som produksjonslokaler og sykehus er ofte usikre på om en ventilasjonsrens kan overholde deres spesifikke krav til renhet. Ved slike henvendelser er vi opptatt av å sette oss godt inn i de ulike krav og rutiner til den enkelte oppdragsgiver. Det viser seg at en ordinær ventilasjonsoperasjon ofte ivaretar de fleste forskrifter, men de kan være nødvendig å gjenta renseoperasjonen for å oppnå optimale verdier slik at resultatet blir tilfredsstillende. Vi er også fleksible med tanke på arbeidstid og fremdriftsplan slik at den daglige driften på slike steder blir berørt i minst mulig grad.

TØMRING

Som Byggmesterbedrift er vi også en bedrift med høy kompetanse innen ventilasjonsrens og inneklimaproblematikk. Vi tilbyr også alt av tømrertjenester som nybygg, tilbygg, rehabilitering av bygninger og mindre tømreroppgaver. I forlengelsen av dette kan bedriften som en av få aktører på markedet tilby både tømrer- og ventilasjonsarbeider samlet uten å måtte innhente mange aktører for å få jobben gjort. Dette sikrer effektivitet og god fremdrift i arbeidet.

KJERNEBORING

Vi påtar oss mindre kjerneboringsoppgaver i tilknytning til ventilasjonsarbeider. Typiske oppgaver kan være kjerneboring av hull for nye påstikk og forgreninger på eksisterende anlegg. Vi kan også være behjelplige med kjerneboring i forbindelse med hull til nye vetiler etc.

VI HAR BRED ERFARING MED ULIKE TYPER VENTILASJONSRENS

Vi blir ofte kontaktet av en entreprenør i forbindelse med overlevering av nybygg og de krav som stilles til støvmålinger ved overtakelse. Vi blir også kontaktet når uhell har oppstått som brann, sot og andre skader på bygg der ventilasjonen har blitt skadelidende i større eller mindre grad.

 

I tillegg til dette påtar vi oss ventilasjonsrens av sykehus og institusjoner som har særdeles strenge krav til hygiene og rent inneklima slik som eksempelvis operasjonsstuer.

 

I forbindelse med våre jobber er vi svært tilpasningsdyktige med tanke på tilpasning av arbeidstid slik at den ordinære driften på stedet blir berørt i minst mulig grad.

Har du noen spørsmål?

Sjekk vår FAQ, eller ta kontakt med oss på telefon eller e-post. Vi er allsidige i våre prosjekter og tilbyr våre tjenester som en solid og erfaren aktør i dagens marked.