fredrik@kanalrens.net | (+47) 901 03 182

BORETTSLAG

VI HAR LANG ERFARING MED RENS OG VEDLIKEHOLD AV ALLE TYPER VENTILASJONSANLEGG I BORETTSLAG.

Tjenester for borettslag

Vi har lang erfaring med rens og vedlikehold av alle typer ventilasjonsanlegg i borettslag. Vi blir ofte kontaktet av styremedlemmer som igjen har fått henvendelse fra beboere som er plaget av eksempelvis dårlig luft, matlukt fra nabo, dårlig avtrekk på bad og kjøkken etc.

Vi kan møte på en uforpliktende visuell befaring for å avdekke hva disse problemene skyldes. Det kan ofte være behov for rens av ventilasjon, bytte av filter og ventiler, eller det kan vise seg at beboere ulovlig har koblet seg på felles ventilasjonsanlegg. Vi inspiserer kanalene etter avtale med videoinspeksjonsutstyr, og det kan dokumenteres feil og avvik i egne rapporter til borettslaget i ettertid.

Vi bytter vifter ved behov, men vi reparer og renser også viftemotorer dersom det er hensiktsmessig.

Vi renser ventilasjonsanlegg ved behov. Metoden vi bruker kalles tørr-rensing, der det hverken benyttes vann eller kjemikalier. Kun tørrbørsting av kanalene. Ved meget tilsmussede ventilasjonsanlegg anvender vi også tørrisblåsing som metode.

VIKTIGHETEN AV Å RENSE VENTILASJONSANLEGG

Det stilles ulike krav til hyppigheten av å rense et ventilasjonsanlegg. Dette avhenger av hva boligen brukes til, og størrelsen på ditt hus eller din leilighet. I følge Byggforsk SINTEF anbefales renseintervall på private boliger minimum hvert 5. år. Dagens boliger er svært tette og krever god ventilasjon for å sikre et godt inneklima. Et ventilasjonsanlegg som ikke blir rengjort kan etter noen år redusere effekten med 50% eller mer!

 

40% av Norges befolkning plages av astma og allergi. Når vi vet at vi puster inn 15.000 liter luft i døgnet, er det lettere å forstå hvor viktig det er med ren inneluft. Vinterstid plages mange av svært tørr luft. Astma- og allergi kan ofte relateres til for dårlig inneklima, noe som igjen ofte fører til hodepine og at man føler seg uopplagt. Statistikken viser at nordmenn tilbringer omtrent 90% av tiden innendørs. Med grunnlag i dette kan man lett forstå hvor viktig det er med god ventilasjon i boligen.

STØY FRA VENTILASJONSANLEGGET?
Er dere plaget av støy fra vetilasjonsanlegget kan dette skyldes flere ting. Etter en lang driftsperiode kan enkelte komponenter i vetilasjonsanlegget løsne, eller bli nedslitt. Dette generer i mange tilfeller støy som forplanter seg i ventilasjonskanalene. Vi har tilpasset utsyr for å avdekke slike feil og mangler, og i mange tilfeller kan det løses ved mindre reparasjoner. Vi har også utsyr for å avdekke større feil og mangler ved anlegget som vanskelig lar seg oppdage. Ta kontakt for en uforpliktende befaring eller en nærmere inspeksjon etter avtale.
BEBOERE SOM KLAGER OVER LUKT FRA NABOEN?
Blir styret stadig kontaktet av beboere som klager over lukt og matos fra naboen? Et ventilasjonssystem som er montert ihht. gjeldende forskrifter skal ikke skape slike problemer. Dette er et kjent problem som mange borettslag sliter med, og kan skyldes flere ulike forhold som må undersøkes nærmere. Erfaringsmessig kan dette løses ved en rens av ventilasjonen, da vi inspiserer hver enkelt leilighet for feil og mangler.
DRIFTSFEIL I VENTILASJONSANLEGGET?

Har ventilasjonsanlegget stoppet, eller har det oppstått andre problemer i driften? Vi blir ofte kontaktet når ventilasjonen i et borettslag slutter å fungere. Dette skaper stor misnøyde blant beboerne, og bør løses raskt. Vi ser at dette ofte skyldes mislighold av service på ventilasjonen. Vi er behjelpelige med å forsøke å løse problemet så raskt som mulig, og inngår gjerne en serviceavtale med det enkelte borettslag for å forhindre at problemer knyttet til mislighold av ventilasjonen skal oppstå i fremtiden. Fordelen med en slik avtale, er at vi blir kjent med deres ventilasjonssystem og kan eksempelvis ha de viktigste slitedeler på vårt lager.

PROBLEMER MED TREKK I LEILIGHETENE?

I borettslag som kun har avtrekksventilasjon kan beboere oppleve at det oppstår trekk. Friskluften fra vindusspaltene og veggventilene oppleves som trekkfulle, spesielt på vinterstid. Denne ventilasjonstypen er basert på dette prinsippet. Vi kan skaffe ventiltyper som er mindre trekkfulle samtidig som ventilasjonen opprettholdes tilfredsstillende. Dette kan også skyldes andre forhold i den enkelte leilighet som må undersøkes nærmere.

KJERNEBORING
Vi påtar oss mindre kjerneboringsoppgaver i tilknytning til ventilasjonsarbeider. Typiske oppgaver kan være kjerneboring av hull for nye påstikk og forgreninger på eksisterende anlegg. Vi kan også være behjelplige med kjerneboring i forbindelse med hull til nye vetiler etc.
SERVICEAVTALE MED DITT BORETTSLAG

Etter hvert ser flere og flere borettslag fordelen av å inngå en serviceavtale med oss. På denne måten sikrer de seg at deres ventilasjonsanlegg får oppfølgning og vedlikehold i henhold til ventilasjonsbransjens produsenter. Gjennom en slik serviceavtale kan borettslaget ta ansvar for at beboerne får et godt inneklima. Det er også en måte å sikre at deres ventilasjonsanlegg ikke blir misligholdt og dermed ikke fungerer slik det skal. Et nedsmusset ventilasjonsanlegg har også høyere energikostnader og gir reduserte luftmenger.

 

Ventilasjonsanlegg som ikke har regelmessig tilsyn vil få forkortet levetid på vifter og viftemotorer grunnet nedsmussing og større slitasje. På sikt vil det være besparende for borettslaget med jevnlig vedlikehold!

 

Vi tilbyr egne avtaler tilpasset hvert enkelt borettslag og deres behov.

Har du noen spørsmål?

Sjekk vår FAQ, eller ta kontakt med oss på telefon eller e-post. Vi er allsidige i våre prosjekter og tilbyr våre tjenester som en solid og erfaren aktør i dagens marked.